THẾ NÀO LÀ NGÔI NHÀ ĐẸP?

  Thế nào là ngôi nhà đẹp?   Định nghĩa ngôi nhà đẹp khó hơn bạn nghĩ, tùy theo vị trí địa lý, theo thời gian, theo người sử dụng, ở những hoàn cảnh khác nhau con người nhìn nhận ngôi nhà đẹp khác nhau.